Skip to main content

Dite Husselman | Advies

Diensten:

  • Advisering.

  • Begeleiding van strategietrajecten en projecten.

  • Trainingen en scholing.

  • Goed Bestuur.

Diensten


Advisering

Een (juridisch) advies, een voorstel of een ontwikkelingsplan helpen bestuurders en toezichthouders koers te houden. Praktisch en uitvoerbaar zijn daarbij het devies. Een advies is nooit eenzijdig juridisch, maar wordt bepaald door de context van de behoefte. Een voorstel staat altijd in verbinding met de belangen van alle partijen. Een ontwikkelingsplan sluit aan bij de eerste lijn en de veranderingen die zich momenteel voordoen. Een advies, een voorstel of een ontwikkelingsplan ontstaat niet aan de tekentafel, maar in relatie met de betrokkenen.

Begeleiding van strategietrajecten en projecten
Iedere bestuurder herijkt regelmatig de strategie voor zijn zorginstelling. Goed zicht op de kansen die er zijn, de bekostiging, en het volgen van ontwikkelingen in andere regio’s helpen om de goede stappen te zetten. Een ‘dag op de hei’ met toezichthouders, management team of ondernemingsraad geeft de reflectie, die nodig is voor de planvorming voor de toekomst.
In een goed projectplan gaat het niet alleen om de marsroute die afgelegd moeten worden, maar ook om de herkenbaarheid bij de diverse achterbannen. Een plan komt door interactie tot stand, waarna de uitvoering zoveel gemakkelijker verloopt.

Trainingen en scholing
Het verkrijgen van inzicht, het informeren van de achterban, het leren van initiatieven uit het land, weten wat er internationaal of nationaal gebeurt: er zijn veel redenen om eens twee dagdelen voor een training of scholing uit te trekken. Bij een scholing ligt de nadruk op het leren, een training richt zich vooral op ervaring opdoen.
De in-company opleiding Effectief Besturen is speciaal voor bestuurlijk actieve zorgverleners/huisartsen opgezet. In 12 dagdelen (6 middag/avonden) worden de eigen competenties, bestuurlijke vraagstukken, (inter)nationale en ontwikkelingen en stakeholders analyses voor het voetlicht gebracht.
Inmiddels een bijzonder gewaardeerde in-company, die op maat aangeboden wordt!

Goed Bestuur

Als expert Goed Bestuur licht ik uw organisatie door. Voldoet u aan de formele governance eisen maar vooral – en veel interessanter – hoe werkt de governance bij u? Na een eerste quickscan volgen interviews met vijf sleutelhouders. U krijgt vervolgens een analyse rapport over de werking van uw bestuurlijke systeem. Om aan de rolvastheid, taakopvatting en besef van positionering van bestuurlijk actieve zorgverleners, toezichthouders en management te werken zijn een korte serie korte wake up calls vaak voldoende.

Een bredere aanpak van een scholings- en adviesprogramma is natuurlijk ook mogelijk. Dan is er ruimte om goed bestuur in te gaan bedden in uw organisatie. Tot een paar jaar geleden ging governance vooral over de functionele inrichting. Voldoen aan juridische kwalificaties was de hoofdzaak. Na een reeks van incidenten staan momenteel gedrag, cultuur en integriteit meer centraal. Er wordt zelfs gesproken over waarden gedreven bestuur en toezicht. Ik help u graag om uw specifieke organisatie-, professionele en patiëntenwaarden in kaart én ze met elkaar in lijn te brengen.