• Home
  • Goed bestuur als werkwoord

"Goed bestuur als werkwoord"

EEN MEERVOUDIG PERSPECTIEF OP GOVERNANCE IN HUISARTSENORGANISATIES

Dit boek gaat over het besturen van huisartsenorganisaties. Huisartsenorganisaties kenmerken zich door een veelheid aan krachten, spanningsvelden en een diversiteit aan waarden. Factoren die het besturen van zulke organisaties niet eenvoudig maken.

Het gepresenteerde ordeningsmodel Goed bestuur helpt bestuurders en toezichthouders functionaliteiten en onderliggende waarden uit hun huisartsenorganisatie te herkennen, te duiden en met elkaar te verbinden. Aan de hand van dit model doet de auteur tevens een oproep tot een terugkeer naar de bedoeling van goed bestuur: het borgen van de waarden op het dienstverlenende niveau waar patiënt en huisarts in relatie tot elkaar staan. Functionaliteiten en waarden van medisch professionele, organisatorische en systemische niveaus staan hieraan ten dienste.

Het onderwerp goed bestuur wordt interdisciplinair benaderd. Met een breed palet aan bestuurskundige, juridische en sociologische kennis worden goed bestuur en de beroepsgroep huisartsen geschetst. Daardoor worden spanningsbronnen inzichtelijk en de lastige bestuurbaarheid van huisartsenorganisaties geduid en verklaard. Het boek is geschreven voor collega-bestuurders, huisartsen, toezichthouders en iedereen die meer van deze wereld wil begrijpen.


Front Goed bestuur als werkwoord

Verslag van de fietstocht

Verslag van de fietstocht waarin het boek werd aangeboden aan huisartsen, eerstelijnsorganisaties en burgers.

Met het besluit mijn inzichten en ervaringen samen te brengen in een boek heeft de presentatie van het boek steeds op de achtergrond mee gespeeld. Ik zag het voor me: een intiem theater in het midden van het land, een paar goede sprekers, een uitnodiging voor mijn hele netwerk. En voor al die deelnemers aan het einde van zo’n symposium een borrel en een boek! Toen kwam corona: dat theater is nog wel te huur, maar mijn netwerk past er niet meer in. Bovendien kan van een borrel en een boek in de foyer al helemaal geen sprake zijn. Wat nu? Ik legde de vraag voor aan een groepje vrienden. Een van hen zei: “dan breng je ze toch rond op je fiets”.

Dit idee werd groter, mensen haakten aan en ons enthousiasme groeide. Ik – met mijn echtgenoot - op de fiets van ons zomerhuisje in Friesland naar de organisatie waar ik juist nú een interim-functie heb: Langs Huisartsen: van Heerenveen naar ’s-Gravenhage. En - zo ontdekte ik - wat ken ik veel mensen, die langs deze route wonen of hun vak uitoefenen! Hun ervaringen met besturen zou ik allemaal willen vertellen. En dat hebben we gedaan!

Binnen de context van goed bestuur laat ik je kennis maken met inwoners, historie en aanpalende zorgsectoren. We hebben interviews met huisartsen, bestuurders, een toezichthouder en zorgverzekeraar. Onderweg deelde ik het boek "Goed bestuur als werkwoord" uit. Langs de route bestede ik aandacht aan de veelheid aan aspecten die met goed bestuur te maken hebben.


De gefietste route: Heerenveen - Den Haag

Beeldjournaal dag 1 t/m 5

Dite Husselman |  Advies

"Goed bestuur wordt vaak ingevuld als een juridisch inrichtingsvraagstuk, terwijl mijn pleidooi nu juist is dat goed bestuur doorwerkt in, en onderdeel is van alle lagen in de organisatie. Het is dan veel meer een proces.”

Meerminneplein 5
8011SW Zwolle

06 2042 9669
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


© 2022 Husselman Advies | Alle rechten voorbehouden.